Ludzie Lubońskiego

Stanowisko Imię i Nazwisko Kontakt

Zarząd klubu

Prezes Roman Winkel tel. 602 480 840 – reprezentowanie klubu na zewnątrz, kontakt z mediami, starsze grupy młodzieżowe
Z-ca Prezesa Anna Klonowska tel. 604 149 443 – młodsze grupy młodzieżowe, extranet, kontakt z WZPN
Skarbnik Maciej Witkowski tel. 694 493 447 – kompleksowa kontrola wpływów i wydatków
Członek Zarządu Jan Kaczmarek tel. 603 696 657 – sponsoring i dotacje
Członek Zarządu Tomasz Domagała tel. 606 618 723 – drużyna seniorów
Członek Zarządu Sebastian Maćkowski tel. 512 328 461 – system szkolenia grup młodzieżowych
Członek Zarządu Szymon Lisiak tel. 500 186 575 – sprawy organizacyjne

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Piotr Nowak
Członek Komisji Krzysztof Porzucek
Członek Komisji Andrzej Więziołek