Sztab Szkoleniowy

I trener – Arkadiusz Miklosik

kierownik – Adam Jaczyński, tel. 609 678 002