Sztab szkoleniowy

I trener – Krzysztof Piskuła
Kierownik drużyny – Sławomir Skrzypczak 519 766 997